Close
VA apaisat títol

LA TECNOLOGIA COM A MITJÀ, NO COM A FINALITAT

Editorial revista Nosaltres 137

Aquest text correspon a l'editorial de la revista Nosaltres núm. 137, publicada pel Col·legi Sant Vicenç.

Com molt bé saben els membres de la comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç, enguany l’escola ha actualitzat el seu arsenal d’eines tecnològiques. A més dels projectors que vàrem col·locar a les classes d’educació infantil el curs passat, hem instal·lat unes pissarres digitals interactives (PDI) a les aules de primària, i els alumnes del cicle superior poden fer ús de quinze ordinadors portàtils –a banda dels ordinadors de l’aula d’informàtica–. Per al Claustre
ha estat un gran avenç, ja que això no comporta només una millora en les instal·lacions del centre, sinó també un punt d’inflexió i de reflexió de les metodologies que emprem en el dia a dia.

Un percentatge elevat d’alumnes del centre ho ha viscut com una normalitat (no tant la instal·lació de PDI, sinó la utilització de portàtils), ja que disposen de tecnologia a casa: ordinadors, telèfons intel·ligents, tauletes, etc. Pot tenir quelcom a veure amb l’expressió de Marc Prensky que estem davant de nadius digitals? És ben cert que ens trobem davant d’una generació d’infants que tenen facilitat per a treballar amb les noves eines digitals, però que l’utilitzen per a allò que els és d’interès: videojocs, visualització i descàrrega de música i pel·lícules, xarxes socials, etc. Però, saben cercar informació a internet i seleccionar-la de forma crítica? Saben utilitzar el programari i les aplicacions per a resoldre problemes realment importants quant a l’estudi i la vida diària? Tenen molta facilitat, però cal ensenyar-los a utilitzar aquestes eines.

Què podem fer la família i l’escola? Tenim a les nostres mans la possibilitat d’ajudar els alumnes a ser competents digitalment. Cal assegurar que adquireixin habilitats tecnològiques per a l’aprenentatge i la vida diària. No podem tenir por que els nostres fills/es estiguin connectats a internet, hem d’educar-los com a usuaris intel·ligents.

Amb això estem parlant d’utilitzar a les aules i a casa sempre la tecnologia? No, no i rotundament no. La recomanació és utilitzar-la sempre que ens aporti un valor afegit. I quins són aquests valors afegits? A tall d’exemple, a l’escola podem cercar informació (un 99’9% de la informació es troba en format digital), tractar la diversitat (millora de l’ensenyament aprenentatge), etc. El que no podem fer és nedar a contracorrent i considerar que la tecnologia no serveix per a aprendre. De la mateixa manera que avui hi ha detractors d’aquest ús, també n’hi va haver quan les persones van començar a utilitzar la lectura i l’escriptura per a l’aprenentatge. El mateix Sòcrates va
considerar que l’escriptura portaria més problemes que beneficis, però uns anys més tard el també filòsof grec Plató va avalar l’escriptura i la lectura com a eines favorables a l’aprenentatge.

Un dels aspectes més importants a tenir en compte a l’hora que els infants utilitzin les tecnologies és la seguretat. Cal que aprenguin a tenir una identi-
tat personal sana a internet, és la base d’una bona seguretat. Família i escola hem de conscienciar-los que l’ús d’aparells té avantatges i inconvenients i hem de ser conscients de quan i com els podem utilitzar.

El doctor en educació Pere Marquès ens recomana com treballar amb les noves eines digitals amb els alumnes i quins desenvolupaments ajuda a millorar. En destaca el treball col·laboratiu, en el qual compartim i participem de forma activa. Compartir digitalment no significa donar quelcom i perdre-ho, compartir digitalment significa multiplicar, ja que tothom qui utilitza la informació pot tenir-ne una còpia sense esgotar-la (sempre que la propietat intel·lectual ho permeti). També en destaca la creativitat, la perseverança i l’ús dels idiomes (si entens molts idiomes, podràs accedir a
més informació).

L’educació està en procés de millora i, en aquesta, família i escola hem d’anar de la mà per guiar els nostres infants cap a una capacitació total i que tin-
guin una bona competència digital. Avancem cap a l’escola del segle XXI.

Manel Vidal Portillo

Editorial revista Nosaltres 137 (Desembre, 2013)

PUBLICAT PER MANEL VIDAL SOTA LLICÈNCIA CC BY-NC-SA​ 4.0

Skip to content